Paulina Rozmus


Trenerka i badaczka uważności w nurcie CMT / Tutorka

Adresat wiadomości:
Paulina Rozmus

Nie ma wątpliwości, że czujące istoty potrzebują pomocy i że jedyny sposób, aby komukolwiek pomóc, to pomóc najpierw samemu sobie. Pema Chödrön

Paulina Rozmus

 

 


Prowadzę treningi uważnego współczucia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie interesuje mnie wplatanie praktyki do codziennego życia. Lubię pytać siebie i innych: Co byłoby teraz najbardziej wspierające?

Opracowuję programy nauczania  przedmiotowego oraz programy wychowawcze w nurcie uważności dla dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej.


Chcę myśleć o  sobie jako o uważnej przewodniczce dzieci i młodzieży. Zapraszam moich uczniów do świadomego badania siebie i świata.

Aby im to umożliwić, wzbogacam program nauczania o elementy uważności, arteterapii oraz studium świadomego ruchu, pomagając w ten sposób dzieciom rozbudzać ich kreatywność i motywację wewnętrzną.

Zależy mi na wykorzystywaniu języków obcych w praktyce,w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości,w ramach projektów interdyscyplinarnych stawiających ucznia w roli uważnego badacza siebie i otaczającego go świata, świadomego współautora procesu uczenia się.