Beata Sikorska-Dutka


Coacherka / Terapeutka ACT i IFS / Nauczycielka filozofii i etyki

Adresat wiadomości:
Beata Sikorska-Dutka

Może to wszystko, co w nas straszne, w głębi swojej istoty jest bezradne i potrzebuje pomocy. Rainer Maria Rilke

Beata Sikorska-Dutka

 

Z wykształcenia jestem filozofką, od lat prowadzę dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą w niepublicznej szkole podstawowej. Pracuję również jako coacherka, mentorka i terapeutka w nurcie ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania) oraz IFS (Systemu Wewnętrznej Rodziny). Prowadzę sesje indywidualne, a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zainteresowanych budowaniem wspierających relacji rodzinnych oraz warsztaty dla kobiet potrzebujących wsparcia w procesie zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Jestem szczęśliwą żoną i mamą czterech synów, dwóch dorosłych i dwóch w wieku szkolnym.